OFICINA MÒBIL: INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Divendres, 18 de març de 2011

L’Ajuntament de Castellolí s’ha adherit al programa O.P.I.C. (Oficina provincial d’informació al Consumidor) de la Diputació de Barcelona, aquest programa inclou la visita periódica de l’Oficina mòbil d’informació al Consumidor, on tècnics de la Diputació atendran queixes o dubtes relacionats amb l’àmbit dels drets dels consumidors. La primera visita serà el proper dia 1 d’abril,

Més informació

Arxius