PRESENTACIÓ: PROGRAMA VIURE AL POBLE

Dimarts, 1 de març de 2011

Programa

SESSIÓ INFORMATIVA DE LES ACTUACIONS A DUR A TERME EN EL PERÍODE 2010-2013 INCLOSES EN EL PROGRAMA “VIURE AL POBLE” 

  • REGENERACIÓ DE ZONES URBANES I RURALS DEGRADADES.
  • CONSEVACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL I NATURAL. POTENCIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES.

Divendres 4 de març a les 8 del vespre, al local municipal La Brillante.