PRESENTACIÓ: PROGRAMA VIURE AL POBLE

Programa

Quan: El divendres 04 mar. a les 20:00h

Organitza: Ajuntament de Castellolí

On: Local municipal La Brillante

SESSIÓ INFORMATIVA DE LES ACTUACIONS A DUR A TERME EN EL PERÍODE 2010-2013 INCLOSES EN EL PROGRAMA “VIURE AL POBLE” 

  • REGENERACIÓ DE ZONES URBANES I RURALS DEGRADADES.
  • CONSEVACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL I NATURAL. POTENCIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES.