Ajustament de les retribucions als regidors

Dijous, 14 de juliol de 2011

En un exercici de transparència, l’actual equip de govern de Castellolí, format únicament per la PuC, ha fet públiques les quanties assignades a l’alcalde i regidors, tant del govern com de l’oposició, així com del càrrec de confiança.

La primera modificació correspon a les retribucions per hores dedicades. El cost total de l’alcalde és de 12,50 €/hora i el de l’únic regidor serà de 10 €/hora, no tenint cap dels dos dedicació parcial ni exclusiva; això representa 1,5 €/hora menys que les percepcions de l’antic govern de CiU (en l’anterior govern l’hora de l’ Alcalde era de 15 € i la dels regidors de 9 €). Així, amb la nova proposta, es redueixen els costos en més d’un 6%, a la vegada que s’anivellen les retribucions per les hores de dedicació de l’alcalde i del regidor (abans hi havia una diferencia de 6 € mentre que ara és de 2,50 €).

La segona modificació correspon al cost de les assistències els plens, el qual tenen dret tots els representants electes (no només els que formen part del govern). La retribució s’ha actualitzat a un import raonable de 25€ per sessió; el govern entén que la dedicació és d’aproximadament de 2-3 hores, entre la preparació i la seva realització. Anteriorment aquesta prestació era de 6 €. Tot i estar en moment de dificultat i crisis, l’equip de govern va voler fer aquest augment per compensar així la feina feta pels 5 regidors que fan la seva feina des de l’oposició, ja que és l’única retribució que tindran i sabent que el nombre de Plens anuals està determinat i en no ser elevat no suposa, en termes absoluts, una despesa important.

Per altra banda, el govern va fer públic que ha mantingut un càrrec de confiança de l’alcaldia. L’actual govern (que governa en minoria) ha mantingut el càrrec de confiança que l’antic govern (en majoria absoluta) ja disposava. El càrrec correspon a un “tècnic en comunicació i organització”, per poder desenvolupar tasques que no poden ser desenvolupades pels regidors atès que no tenen dedicació parcial ni exclusiva. Amb tot, i seguint el principi d’austeritat que el govern s’ha proposat, s’ha reduït en un 5% el salari del càrrec de confiança respecte de l’antic govern (el qual ja estava previst i aprovat en l’actual Pressupost del 2011, tal com van aprovar CiU i ApC).