El ple del passat dimarts aprova la modificació puntual inicial del pla parcial de Can Parera

Array