Reunió amb el jovent sobre el Pla Local de Joventut

Dimarts, 11 d’octubre de 2011

Diumenge passat es va fer la sessió participativa per abordar el Pla Local de Joventut

Trobada Pla Local Joventut

El proppassat diumenge Anoia Jove, l’Ajuntament de Castellolí i diferents representats del jovent del poble es van asseure per parlar de les necessitats juvenils. El Pla Local de Joventut pretén ser una eina que ha de permetre fer polítiques integrals de joventut als propers anys. L’objectiu és l’elaboració d’un document marc que analitzi les necessitats del jovent, i és per això que va ser important la seva participació a la sessió del diumenge.

La trobada va tenir les seves conclusions, i es continuarà treballant comptant amb l’ajuda que suposa la dedicació d’un tècnic de joventut per part del Consell Comarcal.