El jovent de Castellolí estrena local

Dimarts, 27 de desembre de 2011

El passat divendres es van inaugurar les reformes que es van fer al local del jovent

Un pica-pica, organitzat pel jovent de Castellolí, va servir per convidar a tothom a la inauguració de les reformes del local del jovent, i ensenyar la nova imatge del local.

El local del jovent ha estat reformat de manera important. Des de pintar les parets, arreglar les finestres i portes, fins a ordenar i endreçar els mobles i material, el local ja té una nova cara.

I és que els joves han pres iniciativa i han col·laborat en les reformes, han participat en la tria de colors, i s’han encarregat d’endreçar el local.

A més, s’han elaborat unes normes de convivència que els usuaris del local hauran de respectar. Aquestes normes estan encapçalades per uns responsables de vetllar pel seu compliment, i així ho van signar, juntament amb l’Alcalde de Castellolí el passat divendres.

 

Més informació

Vincles

NORMES DEL “LOKAL DE JOVES” Antigues escoles Plaça del poble.

Les normes que s’insten a continuació estan regides pel conjunt de representants i membres del local amb el suport de l’Ajuntament de Castellolí.
El local és per a tota la joventut del poble i això implica que s’han de respectar les normes i el material per tal d’aconseguir una bona convivència. Es demana fer-ne un ús respectuós com si es tractés de casa nostra.

Horaris acordats:
Laborables i festius per la tarda: 18h-21h
Divendres i Dissabte nit: 23h- 02h

Normes:

 1. Els representants del local seran les següents persones: ALEX SABRIA VIDAL, RICARD RAJA POZO, QUIM RODRIGUEZ BALIU, LLUC CUADRAS PAREJA.
 2. Els representats del local comprometen a vetllar per garantir l’ús del local de forma compartida amb qualsevol jove interessat a utilitzar l’espai.
 3. No està permesa l’entrada a persones que no estiguin acompanyades com a mínim per un representant del local, a excepció del personal de l’Ajuntament autoritzat.
 4. No s’acceptaran discriminacions per raó d’ètnia, gènere o religió.
 5. Es respectarà tot el material del local i també les persones.
 6. Els representants del local no es fan responsables del material que la gent hi deixi a dins, però sí del material d’ús comunitari, així com del manteniment i neteja de la sala.
 7. Estarà totalment prohibit fumar dins de tot el recinte.
 8. Es tindrà un consum responsable de les begudes alcohòliques i no se n’autoritzarà el consum als menors de 18 anys. Està totalment prohibit el consum de drogues.
 9. Cada usuari és responsable dels seus actes.
 10. Fora de l’horari establert, les persones no autoritzades hauran d’abandonar el recinte. En cas de no estar-hi d’acord, els representants del local tindran dret a intervenir-hi per tal recordar-los les normes.
 11. No es podrà treure a l’exterior el material de dins del recinte, exceptuant actes prèviament sol·licitats i autoritzats per l’Ajuntament.
 12. Els lavabos es mantindran tal com s’han trobat.
 13. Els representants del local no es faran responsables de les altres instal·lacio