L’Ajuntament de Castellolí redefineix els contractes de neteja i jardineria

Dilluns, 16 de gener de 2012

La reestructuració de les contractacions d’aquests serveis respon a criteris d’estalvi

L’Ajuntament de Castellolí ha redefinit un nou contracte amb l’empresa Oriol, que s’encarrega dels diferents serveis de neteja de l’Ajuntament. El nou contracte suposa una mesura d’estalvi, que reduirà en un 10% les despeses del consistori en serveis de neteja.

Per una altra banda, l’Ajuntament ha suspès la contractació dels serveis de jardineria. En aquest cas l’estalvi és considerable (al voltant de 500 eur mensuals). Aquest servei se suplirà mitjançant dos fronts: desviació d’algunes feines que es poden fer conjuntament amb la realització de la poda, i també realitzant part de la feina per part dels treballadors de l’Ajuntament.

Ambdues reestructuracions responen a criteris d’austeritat i han de suposar mesures d’estalvi pel consistori.