Anunci – Contribucions per obres al carrer de Constància

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió realitzada el 22 de desembre de 2011, va acordar imposar contribucions especials com a conseqüència de l’obra d’adequació d’un tram del carrer de Constància, l’establiment de les quals es legitima per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

Document PDF: Anunci sobre les contribucions per l’obra al carrer de Constància