Castellolí contra el canvi climàtic

Dilluns, 27 de febrer de 2012

L’Ajuntament de Castellolí està aderit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses i un dels compromissos és la redacció del PAES, pla d’acció per l’energia sostenible

L’Ajuntament de Castellolí està adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, una iniciativa de la Unió Europea (Direcció General de Transport i Energia – DGTREN) contra el canvi climàtic i a favor de l’estalvi i l’eficiència energètica. Ara s’han acabat els estudis, i el seu text final es durà al proper ple municipal.

El Pacte d’Alcaldes i alcaldesses té com a objectiu superar el compromís de la Unió Europea de rebaixar en un 20% abans de l’any 2020 les emissions de CO2 i de la resta de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que contribueixen al canvi climàtic. Fins ara s’hi han adherit més de 3.400 municipis de més de 40 països, alguns dels qual extracomunitaris.

Un dels compromisos del Pacte és la redacció d’un Pla d’acció per l’energia sostenible o PAES. L’elaboració del PAES inclou la realització d’un inventari d’emissions i la planificació d’un conjunt d’actuacions destinades a l’estalvi energètic i a la reducció d’emissions. Per redactar el PAES, l’Ajuntament ha comptat amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, que ja va col·laborar també en l’Agenda 21 local.

El PAES de Castellolí inclou 42 accions que impliquen diferents sectors generadors de gasos d’efecte hivernacle com l’enllumenat públic, el funcionament dels equipaments municipals, el tractament dels residus, el consum energètic de les llars i comerços i el trànsit rodat.

Amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i alcaldesses, l’Ajuntament de Castellolí fa seu el compromís d’acompliment dels objectius del Protocol de Kyoto per la minimització dels efectes del canvi climàtic. La implantació del PAES ha de permetre reduir en 720 tones les emissions GEH abans del 2020. La participació de la ciutadania i del personal intern de l’Ajuntament serà fonamental en l’èxit del procés.

Més informació

Arxius