Es programen reunions sectorials respecte el POUM de Castellolí

Divendres, 10 de febrer de 2012

Duran el més de febrer es faran reunions amb diferents sectors del municipi respecte l’estat actual del POUM

Els diferents sectors del municipi estan citats a reunir-se amb l’Ajuntament per comentar (tant per explicar l’estat actual com per rebre inputs) l’estat actual del POUM de Castellolí. Aquestes reunions s’han concretat en les següents dates:

  • 14 de febrer: veïns Pinyerets – Sala La Brillante
  • 16 de febrer: veïns Masies i disseminats – Sala La Brillante
  • 21 febrer: veïns Ca n’Alzina – La Cooperativa
  • 23 febrer: veïns Nucli Urbà – Sala La Brillante
  • 28 febrer: entitats – Sala de Plens Ajuntament
  • 1 març: Consell Assessor urbanístic – La Cooperativa