L’Ajuntament té un nou model per les plaques de les obres

Divendres, 3 de febrer de 2012

Les plaques informatives de les llicències corresponents a les obres majors tenen nou model

Model de placa informativa de llicència d’obres

S’ha dissenyat i creat un model de placa informativa per donar annexat a les llicències de les obres majors, per tal que els particulars que sol·licitin la llicència disposin la placa a les obres en qüestió.

La iniciativa s’ha empès com a resposta a una petició reiterada per part de l’Associació de veïns de Castellolí, demanda que ha fet en torn de precs i preguntes d’un ple municipal.