Pressupost i plantilla de l’Ajuntament de Castellolí per al 2012

Aquests són els documents del pressupost i la plantilla de l’Ajuntament de Castellolí per a l’exercici econòmic 2012:

Document PDF: Resum del pressupost 2012

Document PDF: Ingressos del pressupost 2012

Document PDF: Despeses del pressupost 2012