Anunci – Prestació servei piscina municipal i bar Les Passeres

S’informa a totes les persones interessades en dur a terme la prestació del servei de piscina municipal i bar de la piscina municipal Les Passeres de Castellolí, d’acord amb el plec de condicions economicoadministratives aprovades, ho comuniquin a l’ajuntament de Castellolí, abans del dia 12 de juny de 2012 a les 14:00 hores.

Document PDF: Anunci sobre l’explotació de la piscina i el bar Les Passeres