Xerrada: Alimentació per a pares i mares

Objectius:

Potenciar i treballar els principals factors de protecció que fan a les persones més resistents de cara a patir uns trastorns del comportament alimentari (TCA): autoestima, relacions personals i imatge personal.
Sensibilitzar sobre la necessitat de demanar ajuda quan hi ha sospita de presència de factors de risc a patir un TCA.

Continguts:

Importància de la imatge corporal en la nostra autoestima i en les relacions socials.
Activitats per prendre consciència de com ens sentim i com ens veiem. La distorsió de la imatge corporal. Presa de consciència i criteris per millorar-la.
Els estereotips social i els missatges publicitaris.
Metodologia: Taller participatiu amb una presentació teòrica i realització d’activitats per promoure l’autoconeixement i el debat.