Ha començat la campanya PVI

Dimarts, 19 de juny de 2012

Ha començat el PVI (Pla de Vigilància Contra Incendis Forestals) promogut per la Diputació de Barcelona, més informació:

http://www.infobosc.cat/Informadors.aspx