L’oficina mòbil d’informació al consumidor, a Castellolí

L’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor (OMIC) de la Diputació de Barcelona s’instal·larà al davant de l’Ajuntament de Castellolí el proper dijous 28 de juny, de 10.30 a 13 hores, amb l’objectiu d’atendre de forma gratuïta les consultes i reclamacions relacionades amb el consum.

Aquest servei està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum propis i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets. El servei està format pels elements següents: la Bústia del Consumidor, amb seu a l’ajuntament que recull diàriament les consultes de la ciutadania; l’Oficina Mòbil, formada per set unitats mòbils que regularment es desplacen per atendre consultes directament; i un extens catàleg d’activitats, educatives i formatives que els ajuntaments poden desenvolupar en el seu territori.