Presentació pública del POUM

L’equip de govern va reiniciar, obrint al màxim la informació i fer més extensiva la participació ciutadana en el procediment del POUM, era un dels grans objectius que ens vam marcar. L’Ajuntament ha portat a terme diferents reunions amb els veïns de tots els nuclis del poble (Ca n’Alzina, els Pinyerets, el nucli urbà) per tal de tractar les diferents problemàtiques per sectors. D’aquesta participació dels veïns, dels informes emesos per tècnics i administracions superiors, n’ha sorgit el nou POUM, el qual serà exposat primerament a la Comissió tècnica  el dia 10 de juliol i la presentació pública a tot el poble es farà el dijous dia 12 de juliol, a les 20:00 h. a La Brillante.