L’últim Ple Municipal va aprovar grans temes per Castellolí

Un Ple carregat de grans punts pel poble, l’aprovació inical del POUM sense el Polígon dels Ninots, obres de regeneració a l’Avinguda de la Unió, finançament del Pla viure a poble, entre d’altres.

El punt que va generar més discussió entre els membres del Ple i després també en el torn de precs i preguntes va ser la modificació de les taxes de la llar d’infants per aquest proper curs 2012-13. L’AMPA, el Consell Escolar i l’Ajuntament no van comunicar directament als pares aquestes modificacions tot i que les taxes estaven publicades, la informació no va arribar als interessats i això va generar un llarg debat entre els membres del Ple.

El punt estrella del Ple va ser sens dubte l’aprovació inicial del POUM, un dels grans pilars i objectius de l’equip de govern era tirar endavant amb la seva aprovació, eina bàsica pel desenvolupament del municipi.

Inicialment estava previst un polígon terciari al sector nord del nucli urbà, el Polígon dels Ninots, però desprès d’incloure al procediment  la nova participació ciutadana i els informes vinculants d’entitats superiors s’ha exclòs d’aquest projecte. La qual cosa ha donat llum a uns altres terrenys més pròxims a Parcmotor i alhora no edificables com a vivenda (per afectacions acústiques Parcmotor-Autovia) situats al Pla del Marino. Amb aquest replanteig millora la proximitat amb les instal·lacions de Parcmotor i millora l’accés des de l’Autovia, evitant el trànsit per Ca n’Alzina.

La previsió d’aquest nou sector per serveis terciaris va ser el que va fer donar la conformitat al grup de l’anterior equip de govern. Tot i no ser el seu projecte va dir el Sr. Brugués del grup de Ciu, la previsió de creixement per aquests serveis vinculats a Parcmotor està resolt i inclòs en aquest projecte.

Aquest nou POUM preveu també un petit nou creixement urbanístic pel barri de Ca n’Alzina, fins al moment inexistent. Les connexions entre ambdós extrems Pinyerets i Ca n’Alzina amb el nucli urbà queden també incloses en aquest projecte d’ordenació urbana municipal i això implicarà una gran millora d’accessibilitat per a vianants i bicicletes.

El Sr. Centellas d’Alternativa pel Canvi (Erc) va felicitar al poble pel fet d’aconseguir modificar i canviar el POUM i alhora fer-ho amb seny. Un projecte amb una bona participació ciutadana, un POUM de tots.

Alhora de les votacions, tot i que ambdós grups polítics van manifestar-se a grans trets d’acord amb aquest nou replanteig del POUM la seva conformitat no va afavorir el vot a favor, sinó que es van mantenir en la seva posició d’abstenció, tot i que el Sr. Centellas va manifestar que haurien votat a favor si hagués estat necessari per aprovar-ho.

(S’informa a tots els veïns que està obert el termini per la presentació d’al·legacions, el qual serà de 2 mesos des de la data d’aquesta aprovació inicial, termini que legalment s’inicia l’endemà de la seva publicació al butlletí oficial)

L’alcalde va manifestar el seu desig com a equip de govern: que el projecte del POUM hauria d’estar recolzat per tots els grups polítics i ja que inicialment no ha estat possible el seu vot favorable, sí que, els va demanar a tots el vot positiu per la seva aprovació definitiva.

Un altre gran tema va ser l’aprovació del projecte per la Regeneració de l’Avinguda de la Unió, (tot el tram urbà) el projecte d’obra pública  del carrer principal del municipi va esdevenir un dels pocs punts de l’ordre del dia on tots els grups polítics van donar el seu vot positiu.

(El tràmit d’informació pública per tal que els interessats puguin presentar les seves al·legacions és de 2 mesos.)

Per acabar la sessió, l’alcalde va informar que finalment i després de llargues negociacions amb entitats bancàries i possibles finançadors per tirar endavant el Pla Viure a Poble,la Diputació de Barcelona finançarà la inversió a un 0 % d’interès, la subvenció que ens arribarà d’europa (FEDER) una vegada justificada l’obra, ara ens serà finançada per la Diputació de Barcelona. L’anterior projecte de la Regeneració de l’Avinguda Unió està inclòs en aquest projecte, per la qual cosa esperem que ben aviat, es puguin iniciar les obres.

Per acabar, al torn de precs i preguntes es va donar veu tan a regidors com al públic assistent, així com als qui seguien el Ple “On Line” des de casa i aquests també van poder intervenir-hi via xat.

Si voleu més informació, podeu veure el Ple en diferit a la web: castellolí.cat