Anunci: Aprovació inicial del projecte “Urbanització de l’Av. Montserrat “

Anunci de l’Ajuntament de Castellolí sobre l’aprovació inicial del projecte d’obres de “Urbanització de l’Av. Montserrat “
ANUNCI urbanització Av Montserrat