Ajuts transport escolar no obligatori

L’ajuntament de Castellolí te el propòsit de col·laborar econòmicament amb les famílies que tenen fills estudiants de l’ensenyament no obligatori i que utilitzen el transport públic Castellolí – Igualada.

Per aquest motiu es va dotar una partida al pressupost municipal de l’any 2013 per un import total de 583€, que es repartirà equitativament entre tots els usuaris.

Per gaudir d’aquest ajut caldrà fer la sol·licitud de l’ajut amb imprès normalitzat que haureu de presentar juntament amb la còpia de la matrícula o certificat emès pel  centre on cursa els estudis, curs 2012-2013, abans de dia 15 de març, a les oficines de l’ajuntament de 9 a 14 h.

Posteriorment per justificar l’ajut caldrà presentar els comprovants de pagament dels viatges per l’import corresponent a l’ajut.

instancia subvenció transport escolar post obligatori