Aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica de Castellolí

El passat 11 d’abril el Ple de la Corporació, va aprovar per unanimitat de tots els membres el Mapa de capacitat acústica de Castellolí,  redactat per l’empresa Debeacústica.

Memòria del Mapa Contaminació Acústica de Castellolí ap inicial