Edicte Ple ordinari de data 11 d’abril de 2013

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous dia 11 d’abril de 2013, a les vint hores i trenta minuts  al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

ple ordinari 11abril13_0001