El Comité Tècnic Assessor de la redaccio del POUM Castellolí es va reunir per resoldre les al.legacions de la Aprovació Inicial

El passat dijous dia 4 de Abril de 2013,  a la sala de plens del Ajuntament de Castellolí, va ser convocada una reunió de la Comissió Tècnica Assessora de la redacció del POUM, amb els redactors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el Sr. Miquel Domingo.
Van assistir a la reunió un total de 14 membres de la Comissió Tècnica.
Durant més d’una hora,  el Sr.  Miquel Domingo, va explicar quines havien estat les al.legacions presentades pels organismes competents i també per als particulars, a l’Aprovació Inicial realitzada per l´Ajuntament. Va explicar les seves respostes a les mateixes, i finalment es va obrir un torn de precs i preguntes, on es van fer valoracions i aportacions a les propostes per part dels membres de la comissió tècnica presents.

En les properes setmanes està previst realitzar una reunió a tot els veïns i veïnes de Castellolí, per explicar el seu contingut obertament.