Edicte: Aprovar inicialment el pla especial urbanístic per la connexió entre el nucli urbà i la urbanització “els Pinyerets”

El Ple de la Corporació en data 11 d’abril de 2013 va prendre, entre d’altres, l’  acord  d’aprovar inicialment el pla especial urbanístic per la connexió entre el nucli urbà...