Edicte: Aprovar inicialment el pla especial urbanístic per la connexió entre el nucli urbà i la urbanització “els Pinyerets”

El Ple de la Corporació en data 11 d’abril de 2013 va prendre, entre d’altres, l’  acord  d’aprovar inicialment el pla especial urbanístic per la connexió entre el nucli urbà i la urbanització “els Pinyerets” en el municipi de Castellolí, redactat i formulat pel tècnic Joan Subirana Vila …

EDICTE

PE ACCES PINYERETS-INFORME AMBIENTAL

Escrit pla d’acce`s pinyerets

Pla`nol pla acce`s pinyerets