Revetlles amb precaució 2013

La Generalitat de Catalunya com cada any ha promogut la campanya Revetlles amb Precaució. Si voleu més informació: www.gencat.cat/interior/revetlles