Plaça d’Auxiliar Administratiu

L’Ajuntament ha de contractar temporalment una plaça d’auxiliar administratiu per cobrir la baixa temporal de la titular de la plaça. (temps aproximat 3-4 mesos, a partir de primers de juliol)

Règim de treball: 20  hores setmanals, de 9 a 13,00 h.

Règim de la Contractació: Laboral a temps parcial

Les persones interessades hauran de presentar les sol·licituds al Registre de l’Ajuntament ( Av. De la Unió, 60) acompanyada de curriculum vitae, i fotocopia del DNI, i la documentació justificativa dels mèrits.

Es valorarà que la persona sigui estudiant o estigui aturada, resident a Castellolí, amb experiència i coneixements amb tasques administratives.

El termini de presentació de sol·licitud serà fins al dia 14 de juny de 2013 a les 14,00 hores

ANUNCI personal auxiliar administratiu 2013