Revetlles amb precaució 2013

La Generalitat de Catalunya com cada any ha promogut la campanya Revetlles amb Precaució.
Si voleu més informació:
www.gencat.cat/interior/revetlles