Acord de modificació d’ordenances fiscals 2014

El ple de data 29 d’octubre de 2013 va aprovar provisional la modificació d’ordenances exercici 2014. Es poden consultar en horari d’oficina a l’Ajuntament, Acord: ACORD APROV PROVISIONAL ordenances2013