Acord de Ple de data 17/10/2013 de suport al Correllengua 2013

El ple de l’ajuntament del passat dia 17 d’Octubre va acordar, per unanimitat, donar suport al Correllengua 2013

 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les persones nouvingudes.

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.

Atesa la consolidació que desprès de 17 anys, està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquests suports i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,

 

El Ple, per unanimitat, acorda:

Primer.- Donar suport al Correllengua 2013 com un instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu dels territoris de parla catalana i a favor del respecte a la seva unitat.

 

Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al normal desenvolupament de les activitats programades.

 

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació, i concretament a les entitats del municipi

 

Quart.-. Fer una aportació econòmica a les entitats del municipi que, en el seu cas, organitzin actes del Correllengua 2013

 

Cinquè.-. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), al carrer Muntadas 24-26 baixos, 08014-Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi