Anunci: Contribucions especials obra Regeneració Av. de la Unió

El Ple de l’Ajuntament de Castellolí, en sessió  de data 3 d’ octubre de 2013, va adoptar, entre d’ altres, el següent acord:

“1. Imposar contribucions especials com conseqüència de l’ execució de l’ obra REGENERACIÓ DE L’AV. DE LA UNIÓ, l’ establiment i exigència de la qual són legítims per l’ obtenció d’ un benefici o un augment de valor dels immobles de l’ àrea beneficiada. …

Anunci: 06 anunci BOP

contribucions especials av de la unio