Anunci: Aprovació inicial pla especial accès “Els Pinyerets”

 

El Ple de l’Ajuntament de Castellolí en sessió ordinària celebrada el dia 17 d’octubre de 2013  va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

Primer.- Anul·lar l’acord de Ple de data 11 d’abril de 2013, d’aprovació inicial del pla especial urbanístic per la connexió entre el nucli urbà i la urbanització “els Pinyerets” en el municipi de Castellolí. …

Anunci: 05 ANUNCI accès pinyerets

Projecte: Projecte