Castellolí implanta compostadors comunitaris

A finals del mes de novembre Castellolí implantarà la recollida selectiva de la fracció orgànica mitjançant la instal·lació de dos compostadors comunitaris al carrer. L’experiència s’iniciarà al Passeig de la Riera com a prova pilot en la que es considerarà si es pot ampliar el compostatge a altres zones del municipi, com ara la Urbanització dels Pinyerets o Ca n’Alzina.

Aquest sistema serà complementari als contenidors marrons per la matèria orgànica que hi ha actualment al municipi.

El compostatge comunitari permet recollir i tractar les restes orgàniques de la cuina i el jardí en el propi lloc on es generen evitant costos de transport i reduint costos de tractament. A més a més, permet mantenir i respectar la manera de ser dels nuclis petits i seguir amb l’activitat tradicional de reciclar les restes orgàniques a través del femer, però en aquest cas dins un recipient de plàstic reciclat i reciclable, tancat i més controlat.

Castellolí instal·larà dos compostadors de 800 litres als punts d’entrada i centre del Passeig de la Riera, i els veïns podran llençar-hi les seves deixalles orgàniques (restes de menjar, triadures de les verdures, fruita, pinyols, closques d’ou i de fruits secs, etc…).

Els compostadors comunitaris estaran gestionats i controlats pel qui anomenarem “el compostaire”; una persona del poble que s’encarregarà del manteniment periòdic i del bon funcionament d’aquests. Per desenvolupar aquesta tasca el “compostaire” ha d’estar prèviament format per tal de poder solucionar qualsevol problema sobre el compostatge i també per ajudar a tots aquells veïns que tinguin qualsevol dubte o qüestió.

El resultat que s’obtindrà d’aquests compostadors serà un adob natural i de qualitat anomenat compost que es podrà aprofitar, pels veïns de la zona o pels jardins públics del poble.

Es realitzarà una sessió informativa adreçada als veïns que tindrà lloc el dijous dia 21 de novembre a les 20:00 h,  al local de La Cooperativa.

Aquesta activitat està inclosa a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

 unnamed2