Planificació per fases de la obra de “Regeneració de la Av. de la Unió”

El passat dia 27 de Novembre van començar les obres de la “Regeneració de la Avinguda de la Unió”,  adjudicada a l’ empresa Artífex Infraestructuras. Tenen una duració prevista de 6 mesos aproximadament.

La constructora preveu una execució per Fases. *(S´Adjunta la Planificació per Fases de la Constructora)

  1. Del Carrer Llibertat a la Plaça de l´Ajuntament. (Tram B; Del Novembre del 2013 al Gener del 2014)
  2. Del Carrer de la Cooperativa al Carrer del Treball (Tram D´-D´´ ; Del Gener  al Febrer del 2014)
  3. De la Plaça del Poble al Carrer d´Auguells (Tram D: Del Febrer al Abril del 2014)
  4. Del Carrer Auguells al Pont de la Riera de Castellolí. (Tram E: Del Abril al Maig del 2014)

Per qualsevol incidència provocada per les Obres, truqueu a l’ Ajuntament, al 93 8084000 i demaneu pel tècnic municipal (Joan Subirana).

Disculpeu les molèsties ocasionades.
*Planificació Av Unió