Campionat de Remigi i Parxis

El proper diumenge a les 12:00 a la Brillante, celebrarem el tradicional campionat de Remigi i Parxis.

Inscripcions al Café de la Brillante i a les oficines de l’Ajuntament.

Programa:

  campionat de remigi i parxis 2013