FASTParcmotor: Curs per al Transport Mercaderies Perilloses

L’empresa Fast Parcmotor circuit escola ha rebut una subvenció per a la realització de 3 cursos per al Transport Mercaderies Perilloses per Carretera, per gent aturada, a través del SOC.
Interessats  trucar a Fast Parcmotor tel.: 931160366, abans del 30 de desembre 

REQUISITS ALUMNES
a) Nivell acadèmic o de coneixements generals : EGB ( amb títol
demostrable )
b ) Estar en situació d’atur i inscrit a l’oficina de l’atur
c ) Estar en possessió , amb una antiguitat mínima d’un any, del permís
de conducció ordinari en vigor de la classe B , almenys.
d) Ser declarat apte per la Prefectura Provincial de Trànsit en les
proves d’aptitud.
d) No estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles de
motor i ciclomotors , ni trobar-se sotmès a suspensió o intervenció
administrativa del permís que es posseeixi .
e ) Tenir la residència normal a Espanya .

CALENDARI CURS : 27 o 30 de desembre a febrer 17
HORES ACCIÓ FORMATIVA : 150 hores
HORARI : 9 a 14h .
LLOC D’IMPARTICIÓ : FAST Parcmotor ( CASTELLOLÍ )

INFORMACIÓ PER L’ALUMNE : Es tracta d’un curs totalment GRATUÏT
únicament hauran de pagar les taxes dels examens quan es presentin a
Trànsit i el certificat mèdic si no disposen del Carnet C. Aquest curs
costa aproximadament 600 euros si es realitzés en un centre privat .

Més informació: TMVC06 (1)
Calendari de Cursos:  Planificació Av Unió
www.fastparcmotor.com