Conveni entre l’INCASOL, Endesa Distribución Eléctrica, SLU i l’Ajuntament de Castellolí

El passat 11 de desembre l’Ajuntament de Castellolí va signar un conveni amb l’Institut Català del Sol i Endesa Distribucuón Eléctrica, SLU, relatiu al subministrament Eléctric del Polígon industrial de Can Parera   ….

Text íntegra: conveni incasol subministrament d’electre Can Parera