Assemblea ordinària de l’ADF

Dia 30 de maig de 2014, a les 20,30 hores al local la Cooperativa, ordre del dia: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 2.- Presentació i...