Arranjament del Passatge del Sol

A petició de l´Ajuntament de Castellolí, la família Vidal (propietària de l´edifici situat al Passatge del Sol) ha arranjat el Passatge, assumint-ne tot el seu cost.

Actualment, a través del Passatge hi ha un accés a un pàrquing privat bastant usat.

Era necessari fer una millora a la pavimentació per a millorar la imatge de l´entorn, i també, la creació d´un nou accés per a millorar-ne la mobilitat (Eliminar el “cul de sac” per un Passatge amb doble sortida).

El POUM de Castellolí (actualment en via d´aprovació definitiva per part de la Generalitat de Catalunya), ja incorpora com a mesura compensatòria en una Unitat d´Actuació,  la Urbanització del Passatge (clavegueram, voravies, asfalt, il·luminació, etc.),  a càrrec del Promotor de l´edifici de pisos adjunt.

Concretament les obres ja realitzades han estat:

  • Sanejament del Terreny
  • Aportació, estesa i compactació de material seleccionat per a fer una nova explanació.
  • Comunicació amb el carrer de les Fontetes, fent una nova sortida.

2014-07-22 15.32.00       2014-07-22 15.33.30

La iniciativa ha estat molt ben rebuda per tots els veïns afectats.

L´Ajuntament agraeix a la Família Vidal la feina feta!

Moltes Gràcies!