Enquesta per valorar el servei de recollida d’olis de cuina usats.

L’Ajuntament està estudiant i valorant l’ús d’un possible nou servei de recollida d’oli de cuina usat. Si us interessa aquest servei participeu omplint aquesta enquesta, abans del dia 10 d’octubre.

Amb els resultats de l’enquesta, en paper i en format digital, decidirem si iniciem aquest nou servei de reciclatge.