Nova Marquesina a la Plaça de les Escoles

L´Ajuntament de Castellolí ha instal·lat una nova Marquesina a la Plaça de les Escoles.

2014-09-24 10.36.50  2014-09-24 10.38.21

L´objectiu principal ha estat dotar un espai per als veïns/es de Castellolí, per  a poder esperar els vehicles de transport, dins del nucli urbà, protegits de la Pluja i amb la Il·luminació corresponent per quan sigui de nit.

Alhora, ens serveix també per a protegir millor les Busties de les Masies, que ja es trobaven en aquella ubicació.

S´ha construït amb una arquitectura respectuosa amb l´entorn.