Obres de Millora al Cementiri de Castellolí

L´Ajuntament de Castellolí, mitjançant els seus treballadors, ha realitzat les següents obres de millora al Cementiri de Castellolí: S´han reparat totes les esquerdes que hi havia a les parets tan...