IMPORTANT Inversió en la xarxa d´aigua potable de Castellolí

L´Ajuntament de Castellolí inverteix en la seva xarxa d´aigua potable,  amb la Instal·lació de Telecontrol, i la neteja i reparació de fuites del Dipòsit Principal de Castellolí.

L´ Ajuntament de Castellolí ha obtingut de l’ Àrea de Salut Pública de la Diputació de Barcelona suport econòmic per a la millora de les infraestructures pel control sanitari de l’ aigua de consum humà de Castellolí.

Concretament, la subvenció és  per executar la fase 1,  per  automatitzar la seva xarxa de distribució d’ aigua i instal·lar un punt de control central d’ aigües (Telecontrol).

El cost total previst per tota l’actuació és de 82.307,46 € més l’ IVA i es realitzarà en dues fases, una primera fase serà l’ automatització de tres dipòsits i punt de control central d’ aigües per un import de 49.557,42 € més IVA i una segona fase que correspondrà a l’ automatització de tres dipòsits d’ aigua, i ampliació del punt de control central per un import de 32.750,04€ més IVA, que es preveu fer més endavant.

A més a més, en el marc de la  “Xarxa de Governs locals 2012-2015”  l´Ajuntament de Castellolí va demanar un ajut de 4.309€ per la neteja i reparació de fuites d´aigua al dipòsit Principal a la Diputació de Barcelona, que també li ha estat concedida.  Per executar-ho, s´ habilitarà una gran cisterna, per tal de garantir el servei d´aigua al poble mentre durin les obres. La durada de la neteja i reparació de fuites per l´ interior del dipòsit  està prevista en una setmana.

2014-10-09 11.43.52        2014-10-09 11.44.18

El proper dilluns dia 13-10-2014 començaran les obres de la instal·lació de la automatització de la xarxa , la reparació i neteja del Dipòsit principal del poble, amb una durada total prevista de 15 dies.

Durant la realització de les mateixes, es preveuen talls puntuals del subministrament d´aigua.

Disculpeu les molèsties que puguin ser ocasionades.

Regidoria d´Obres i Serveis de l´Ajuntament de Castellolí