Ple extraordinari de data 30 d’octubre

En l’ùs de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 30 d’octubre, a les vint-i-una hores al Saló de Plens de l’Ajuntament ….

Edicte: edicte ple extraordinari 30oct