Participa i genera compost pels jardins!

Els compostadors comunitaris estan situats al Passeig de la Riera. Ajuda’ns a reciclar !

Generar compost des de la matèria orgànica i petites restes herbàcies dels horts i jardins, és fer reciclatge 100% ecològic i sostenible. Reduïm residus i generem compost sense gairebé cap cost, ni transport, ni contaminem, ni planta de compostatge… Tot el procés en el mateix espai: Al Passeig de la Riera

La bossa amb poda triturada que teniu al costat mateix del compostador, ajuda a equilibrar les restes orgàniques, a oxigenar o airejar la pila el compost. S’utilitza quan és necessari, per reduir l’excessiva humitat en el procés de maduració del procés del compostatge.

No dipositeu restes de poda, ni matèria herbàcia al damunt !

Podeu abocar al compostador restes de jardí, però recordeu que han de ser restes de mida petita (gespa però en petites quantitats, fulles…). Molt millor si feu les aportacions de matèria orgànica de manera equilibrada, accelerarem i facilitarem el procés del compostatge. Teniu tota la informació per fer bon compost, als cartells informatius instal·lats al costat de cada compostador.

Moltes gràcies

Regidoria de Medi Ambient