Ple extraordinari de data 28 d’abril

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dimarts 28 d’abril de 2015  a les vint-i-una hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Anunci: EDICTE150421