Ple extraordinari de data 19 de maig

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dimarts 19 de maig de 2015  a les vint hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Edicte: EDICTE150515