Ban: Situació crítica de l’abastament d’aigua a Castellolí

Degut a la crítica situació de l’abastament d’aigua pel subministrament públic del municipi, es demana a tots els abonats una moderació en aquest consum per no tenir que arribar a la restricció del subministrament.

Aquesta Alcaldia confia en el civisme de tots els ciutadans per col·laborar en la reducció dels consums d’aigua i la comprensió per les molèsties que aquesta situació pugui provocar.

 

Ban: BAN moderacio consum aigua