Convocatòria Jutge de Pau de Castellolí

Es posa en coneixement la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau de Castellolí. La durada del càrrec, conforme amb l’art. 101 i següents de la Llei Orgànica 6/85 d’1 de juliol del Poder Judicial, serà de quatre anys des del nomenament per part de la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia.

Anunci: Texte íntegra